Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/56

Giáo án Toán 9 (2 cột)

Lượt xem:183|Tải về:2|Số trang:56 | Ngày upload:18/07/2013

Danh mục chương i-ii ( đại số) Tiết:1-29. Giảng T 01 T 07 T 13 T 19 T 25 T 02 T 08 T 14 T 20 T 26 T 03 T 09 T 15 T 21 T 27 T 04 T 10 T 16 T 22 T 28 T 05 T 11 T 17 T 23 T 29 T 06 T 12 T 18 T 24  Giảng Tiết 1:Căn bậc hai   I.Mục tiêu: -Qua bài học học sinh nắm định nghĩa căn bậc hai và đặc biệt là căn bậc hai số học của một số -Rèn kĩ năng tính căn bậc hai và căn bậc hai số học -Giáo dục tính tích cực chăm chỉ sáng tạo trong mỗi học sinh trong học tập và trong cuộc sống II.chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1.Giáo viên -Bài soạn theo yêu cầu SGK -Hệ thống các câu hỏi và bài tập theo yêu cầu -Một số kĩ năng toán học khác 2.Học sinh -Vở ghi,SGK, máy tính bỏ túi III.hoạt động lên lớp 1.Tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ HS: Nêu lại định nghĩa căn bậc hai đã học ở lớp 7 HS: Tính 3.Dạy học bài mới Giáo viên Học sinh Hoạt động 1: 1.Căn bậc hai số học Cho học sinh nhắc lại nội dung căn bậc hai đã học ở lớp 7 GV: Yêu cầu HS làm ? 1 Yêu cầu học sinh tính các căn bậc hai của : 9; 0,25; 2; Giáo viên giới thiệu nội dung định nghĩa SGK Giáo viên phân tích nội dung ví dụ SGK trên bảng phụ Cho các nhóm học sinh thực hành ?2 SGK trang5 Cá nhân học sinh tiến hành làm và báo cáo kết quả Nhắc lại nếu a,b không âm ta có Giáo viên giới thiệu nội dung định lí SGK (Học sinh nhắc lại nội dung căn bậc hai đã học ở lớp 7) ?1SGK(4) Căn bậc hai của 9 là 3 và -3 Căn bậc hai của là và Căn bậc hai của 0,25 là 0,5 và -0,5 Căn bậc hai của 2 là và Định nghĩa SGK(4) Ví dụ SGK(4) Chú ý: Với a(0 ta có xx(0 và x2=a ?2 SGK(5) ?3 SGK(5) Căn bậc hai của 64 là 8 và -8 Căn bậc hai của 81 là 9 và -9 Căn bậc hai của 1,21 là1,1và -1,1  Hoạt động 2: 2.So sánh các căn bậc hai số học  Giáo viên phân tích nội dung ví dụ 2 trên bảng phụ Nhóm học sinh làm ? 4 SGK Giáo viên nhận xét và kết luận Học sinh tiến hành làm ?6 SGK Nếu a và b không âm và a Ngược lại nếu thì a Định lí SGK(5) Với a,b không âm ta có a Ví dụ 2 SGK(5) ?4 SGK(6) a.Ta có 16>15 ( (4 b.Ta có 11>9 ( ( Ví dụ 3 SGK(6) ?5 SGK(6) a( x>1 b> (