/120

giao an toan 9 dai so soan 3 côt

Upload: NghiaMinhLe.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 580|Tải về: 2

CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA § 1: CĂN BẬC HAI I. Mục tiêu : thức: Học sinh biết được : Định nghĩa, ký hiệu, thuật ngữ về căn bậc hai số học của số không âm năng: Liên hệ giữa căn bậc hai với căn bậc hai số học (phép khai phương) và nắm được liên hệ của phép khai phương với quan hệ thứ tự.II. C

[Ẩn quảng cáo]