Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/120

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

giao an toan 9 dai so soan 3 côt

CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA § 1: CĂN BẬC HAI I. Mục tiêu : thức: Học sinh biết được : Định nghĩa, ký hiệu, thuật ngữ về căn bậc hai số học của số không âm năng: Liên hệ giữa căn bậc hai với căn bậc hai số học (phép khai phương) và nắm được liên hệ của phép khai phương với quan hệ thứ tự.II. Chuẩn bị : - Giáo viên : Bảng phụ - Học sinh: Máy tính III. Họat động trên lớp:HOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSNỘI DUNGHoạt động 1: (5 phút)Ổn định : Kiểm tra sĩ số thiệu bài :Gv giới thiệu chương trình đại số 9 Lớp trưởng báo cáo SSHọat động 2 : (15 phút)Nhắc lại : Tính căn bậc hai của 16, 25a > 0 : CBH của 1 số a ?Số âm : vì sao không có căn bậc haiSố 0 : có căn bậc hai là...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:226|Tải về:2|Số trang:120

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: