Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

GIAO AN TOAN LOP 6

Lượt xem:422|Tải về:3|Số trang:8 | Ngày upload:09/11/2012

Tuần 25 tiết 77So sánh phân sốNgày soạn : 27/2 ngày dạy7/3A. Mục tiêuHS hiểu và vận dụng được qui tắc so sánh 2 phân số cùng mẫu , không cùng mẫu , nhận biết được phân số âm, dươngCó kĩ năng viết các phân số đã cho dưới dạnh phân số cùng mẫu dương để so sánh các phân số.B. chuẩn bị : Bảng phụ ghi qui tắc,sgkC. Tiến trình dạy học .1. ổn định lớp(1p)2. Kiểm tra bài cũ (7p)Yêu cầu 2 HS lên bảng kiểm tra :HS1 : So sánh 2 phân số HS2 : Điền vào ô trống (-25(-10)1(-1000)Nêu qui tắc so sánh 2 số nguyên ?2 HS lên bảng trả lời :HS1 : HS2 : (-25(-10)1(-1000)3. Bài giảngHoạt động của thàyHoạt động của tròSo sánh 2 phân số cùng mẫu (10p)Trong bài tập trên ta thấy Vậy với 2 phân số cùng mẫu dương ta so sánh thế nào ?Tìm thêm ví dụ khác ?Ví...