Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

giao án toán số 8

Lượt xem:378|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

Tiết : PHÁT TRIỂN NHẬN THỨCĐẾM ĐẾN 8, NHẬN BIẾT SỐ LƯỢNG 8, SỐ 8Người thực hiện: Mào Thị HàTrường Mầm non xã Thèn sin - Tam Đường - Lai Châu I/ YÊU CẦU :Kiến thức: Trẻ đếm đến 8, nhận biết các nhóm có 8 đối tượng, nhận biết số 8.Kỹ năng: Dạy trẽ kỹ năng đếm đến 8, tạo nhóm có số lượng 8, kĩ năng chỉ vật và khoanh nhóm. Xếp thành hang ngang tương ứng 1-1.Ngôn ngữ: “ Nhiều bằng nhau”, “tất cả là 8”, “số 8”, “không nhiều bằng nhau”, “tương ứng 1 - 1”… II/ CHUẨN BỊ :Một số nhóm rau, củ, quả có số lượng 5,6, 7, 8 để xung quanh lớp.Thẻ số từ 1 đến 8 cho mỗi trẻ, 2 thẻ số 8.Mỗi trẻ có 8 bụi cải, 8 củ dền.Đồ dùng cho cô giống của trẻ, nhưng to hơn.Tập toán, chì màu, bàn ngồi cho trẻ.Tích hợp: MTXQ, AN, LQVHIII/ TIẾN...