/48

giao an tu chon hoa 9

Upload: TomatoPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 290|Tải về: 3

Ngày dạy: 17 / 9 / 2009 CHỦ ĐỀ: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCHCÁCH GIẢI BÀI TOÁN VỀ NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Ôn lại phần lý thuyết về nồng độ phần trăm và nồng độ mol. Các công thức tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol với các công thức có liên quan. - Cách giải bài tập định lượng tính toán về nồng độ phần trăm và nồng độ mol. 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng cho học sinh về giải bài tập định lượng tính toán về nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch. -Rèn kỹ năng áp dụng công thức trong tính toán . 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức học tập tốt, yêu thích môn học. II. Chuẩn bị:Giáo viên: Soạn bài – Viết bài tập trên bảng phụ.Học sinh: Ôn lại kiến thức nồng độ dung dịch. III. Hoạt động...