/21

Giao an tu chon toan 8. HK2.

Upload: TuyenTran.dokovn0|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 276|Tải về: 8

Tuần 20 Ngày soạn: 30/12/2009 Tiết 39 + 40 Ngày dạy: /01/2010 PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN I/ Mục tiêu : - HS nắm chắc khái niệm phương trình bậc nhất một ẩn. - Hiểu và vd thành thạo hai q/tắc chuyển vế, q/tắc nhân để giải ph/trình bậc nhất một ẩn. II/ Chuẩn Bị : Thầy : */ Dụng cụ : Phấn, thước, . . . */ Phương pháp : Đàm thoại , nêu vấn đề , … Trò : SGK, thước, . . . III/ Quá trình hoạt động trên lớp : 1/ Ổn định lớp : Sĩ số 2/ Kiểm tra bài cũ : 3/ Bài mới : *KIẾN THỨC: Dạng tổng quát phương trình bậc nhất một ẩn: ax + b = 0 ( a,b R; a) * phương trình bậc nhất một ẩn ax + b = 0 luôn có một nghiệm duy nhất : x = * BÀI TẬP: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS GHI BẢNG Tiết 1. GV. -Yêu cầu HS làm bài tập 1. -Trao đổi kết quả tìm được. -Nhận xét chung. HS. -Làm bài tập theo yêu cầu. -Thảo luận nhóm -Ghi kết quả vào tập Bài 1: Xác định đúng sai trong các khẳng định sau: a/ Pt : x2 – 5x+6=0 có nghiệm x=-2. b/ pt ; x2 + 5 = 0 có tập nghiệm S = c/ Pt : 0x = 0 có một nghiệm x = 0. d/ Pt : là pt một ẩn. e/ Pt : ax + b =0 là pt bậc nhất một ẩn. f/ x = là nghiệm pt :x2 = 3. GV. -Yêu cầu HS làm bài tập 2. -Trao đổi kết quả tìm được. -Nhận xét chung. GV. -Yêu cầu HS làm bài tập 3. -Trao đổi kết quả tìm được. -Nhận xét chung. HS. -Làm bài tập theo yêu cầu. -Thảo luận nhóm -Ghi kết quả vào tập HS. -Làm bài tập theo yêu cầu. -Thảo luận nhóm -Ghi kết quả vào tập Bài 2: Cho phương trình : (m-1)x + m =0.(1) a/ Tìm ĐK của m để pt (1) là pt bậc nhất một ẩn. b/ Tìm ĐK của m để pt (1) có nghiệm x = -5. c/ Tìm ĐK của m để phtr (1) vô nghiệm. Bài 3: Cho pt : 2x – 3 =0 (1) và pt : (a-1) x = x-5 . (2) a/ Giải pt (1) b/ Tìm a để pt (1) và Pt (2) tương đương. (Đáp số :a = ) Tiết 1. GV. -Yêu cầu HS làm bài tập 4. -Trao đổi kết quả tìm được. -Nhận xét chung. GV. -Yêu cầu HS làm bài tập 5. -Trao đổi kết quả tìm được. -Nhận xét chung. HS. -Làm bài tập theo yêu cầu. -Thảo luận nhóm -Ghi kết quả vào tập HS. -Làm bài tập theo yêu cầu. -Thảo luận nhóm -Ghi kết quả vào tập Bài 4: Giải các pt sau : a/ x2 – 4 = 0 b/ 2x = 4 c/ 2x + 5 = 0 d/ e/ Bài 5: Cho M = x(x-1)(x+2) – (x-5)(x2-x+ 1) - 7x2. a/ Rút gọn M b/ Tính giá trị của M tại x= c/ Tìm x để M = 0. (Đáp số :a/ M = -8x+ 5 b/ tại x= thì M =17 c/ M=0 khi x= ) 4/ Củng cố. Tổng hợp kiến thức Nhận xét lớp học 5/ Dặn dò : Học bài làm bài tập Chuẩn bị bài mới IV. Rút kinh nghiệm :