/19

giao an tu chon VAN 8 DAY DU

Upload: PeaceVirgo.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 368|Tải về: 1

Tuần 32 Ngày soạn : 10/4/2010 . Chủ đề : Lập luận trong văn nghị luận a. Mục tiêu cần đạt: Qua bài học, học sinh nắm được kiến thức và kĩ năng sau: + Thế nào là văn nghị luận, đặc trưng của văn nghị luận. + Thế nào là lập luận, vai trò, hiệu quả của lập luận trong việc biểu hiện nội dung tư tưở

[Ẩn quảng cáo]