giao an tuan 1- 15 lop 5

Upload: VoDanhPM.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 512|Tải về: 1

Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2011Toán: Nhân một số thập phân với 10; 100; 1000...I. Mục tiêu: 1- KT: Biết nhân nhẩm một số thập phân với 10,100,1000.... 2- KN: Chuyển đổi đơn vị đo của số đo độ dài dưới dạng số thập phân.. - HS làm được (BT1, BT2)3- Giáo dục HS chăm chỉ, tự giác học tập.II. Đồ dùng

Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2011
Toán: Nhân một số thập phân với 10; 100; 1000...
I. Mục tiêu:
1- KT: Biết nhân nhẩm một số thập phân với 10,100,1000....
2- KN: Chuyển đổi đơn vị đo của số đo độ dài dưới dạng số thập phân..
- HS làm được (BT1, BT2)
3- Giáo dục HS chăm chỉ, tự giác học tập.
II. Đồ dùng dạy học:
1- GV: Phấn màu, bảng phụ. Hệ thống bài tập.
2- HS: Vở, ôn lại kiến thức cũ
III/ Các hoạt động dạy học:
B. Hoạt động dạy học
I. Kiểm tra bài cũ
? Tính: 6,8 x 15
4,17 x 8
- GV nhận xét bảng, đánh giá
II. Bài mới
1. Giới thiệu bài
2. Hình thành quy tắc nhân nhẩm một số thập phân với 10; 100; 1000
Ví dụ 1: 27,857 10 = ?
? Hãy thực hiện phép tính


- GV nhận xét phần đặt tính và tính

? Nhận xét về phép tính trên

? Suy nghĩ để tìm cách viết 27,867 thành 278,67

? Dựa vào nhận xét trên và cho biết làm thế nào để có được ngay tích 27,867 10 mà không cần thực hiện phép tính.
? Vậy khi nhân 1 số thập phân với 10 ta có thể tìm ngay kết quả bằng cách nào?
Ví dụ 2: 53,286 100 = ?
- Gv hướng dẫn tương tự VD 1
? Muốn nhân 1 số thập phân với 10; 100; 1000 ta làm như thế nào?
-> GV chốt KT
3. Thực hành
Bài 1(57)
? Bài yêu cầu gì?
? Gọi HS nêu kết quả phép tính
- Gv nhận xét + đánh giáBài 2(57)
? Nêu yêu cầu BT
- GV hướng dẫn mẫu 10,4dm = … cm
? 1dm bằng bao nhiêu cm
Vậy muốn đổi 10,4dm thành cm ta làm như thế nào?
=> Vậy 10,4dm = 104cm
- GV nhận xét bảng, chốt lại kết quả đúng* Bài 3 (HSKG):
- Mời 1 HS đọc đề bài.
- HD HS tìm hiểu bài toán, làm vào vở.
- Mời 1 HS lên bảng chữa bài.
- Cả lớp và giáo viên nhận xét.III. Củng cố- dặn dò
- GV nhận xét tiết học
- Về nhà làm VBT

- HS làm bảng con


27,867

10
——–
278,67
Vậy 27,867 10 = 278,67
- Thừa số thứ nhất là 27,867, thừa số thứ hai là 10, tích là 278,67
-> Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 27,867 sang bên phải một chữ số thì được 278,67
… ta dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải một chữ số là được tích 278,67 mà không cần thực hiện

… ta chỉ cần dịch chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một chữ số là được ngay tích


- Muốn nhân 1 số thập phân với 10; 100; 1000 ta chỉ việc dịch chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một, hai, ba, .. chữ số

*HS làm miệng
- 1 HS nêu yêu cầu.
- HS nhẩm, tiếp nối nhau nêu KQ.
*Kết quả:
a) 1,4 10= 14
2,1 100=210
7,2 1000=7200
b) 9,63 10 =96,3
25,08 100 =2508
5,32 1000 =5320
c) 5,328 10 =53,28
-Cho HS làm vào nháp.
- Chữa bài.
4,061 100 = 406,1
0,894 1000 = 894
- 1 HS nêu yêu
[Ẩn quảng cáo]