/18

Giáo án - Tuần 21- Lớp 1

Upload: ThuHoangThiHoai.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 331|Tải về: 0

Tuần 21* * * TOÁN Tiết 81: PHÉP TRỪ DẠNG 17-7 I. MỤC TIÊU: - Biết làm các phép tính trừ, biết trừ nhẩm dạng 17-7; viết được phép tính thích hựp với hình vẽ.II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bó chục que tính và các que tính rờiIII. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:HOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSA. Kiểm tra bài cũ: (5 phút ) Đặt tính rồi tính: 16-2; 19-5B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) 2. Nội dung: (12 phút) a) Giới thiệu cách làm tính trừ dạng 17-7 - Thực hành trên que tính b) Cách đặt tính và làm tính Nghỉ giữa giờ (5 phút) c) Thực hành (SGK- 112) (15’) *Bài 1: Tính (cột 1,3,4) *Bài 2: Tính nhẩm (cột 1,3) *Bài 3: Viết phép tính thích hợp 3. Củng cố dặn dò: (2 phút)- HS thực hiện bảng con, bảng lớp- HS, GV nhận xét- GV giới...