Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

GIÁO ÁN TV BUỔI 2 (LỚP 4)

TUẦN 5ơThứ tư ngày 22 tháng 9 năm 2010Luyện từ và câuMở RộNG VốN Từ: TRUNG THựC Tự TRọNGI. Mục tiêu.- Học sinh biết sử dụng vốn đã học để đặt câu.- Rèn kĩ năng làm bài cho học sinh.ii. Đồ dùng dạy - học.- GV: Nội dung bài dạy.- HS : Vở Tiếng Việt.IiI. Các hoạt động dạy học chủ yếu.Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập.* Bài 1 : - Giáo viên treo bảng phụ ghi nội dung bài tập. - HS đọc yêu cầu: “Ghi dấu (+) vào ô trống trước dòng nêu ý đúng nghĩa với từ trung thực.- Học sinh đọc nhẩm lại nội dung bài tập và tự làm bài.- GV gọi 2 học sinh trả lời - lớp nhận xét.- GV chốt ý đúng: ý 1,2,3,4 đúng. Tuyên dương những hs làm bài tốt.* Bài 2 : - GV nêu yêu cầu bài tập: “Tìm những tiếng ghép với tiếng trung để...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1204|Tải về:13|Số trang:5

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: