/6

Giáo án Văn 10 bài Đọc văn CẢM XÚC MÙA THU (Đỗ Phủ) Đọc thêm LẦU HOÀNG HẠC (Thôi Hiệu) NỖI OÁN CỦA NGƯỜI PHÒNG KHUÊ (Vương Duy) KHE CHIM KÊU (Vương Xương Linh)

Upload: LatDat.dokovn|Ngày: 05/03/2013|Lượt xem: 2433|Tải về: 22

Giáo án Văn 10 bài Đọc văn : CẢM XÚC MÙA THU (Đỗ Phủ) Đọc thêm : LẦU HOÀNG HẠC (Thôi Hiệu) NỖI OÁN CỦA NGƯỜI PHÒNG KHUÊ (Vương Duy) KHE CHIM KÊU (Vương Xương Linh)

[Ẩn quảng cáo]