/7

Giáo án văn 10, bài: Vận nước, cáo ... Hứng trở về

Upload: KhiHuong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1090|Tải về: 5

Đọc thêm: Vận nước Cáo bệnh bảo mọi người Hứng trở về.     Hình ảnh đó gợi gì về vận nước? Đường lối nào? Có tả mùa xuân không? Nói gì? Có thể đảo trật tự câu 2 và 1 không? Tâm trạng? Tưởng mọi thứ cứ trôi theo quy luật và con người phải chấp nh

[Ẩn quảng cáo]