/300

Giáo án Văn 7 - Cả năm

Upload: HeniuSun.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 465|Tải về: 1

ngữ văn 7Tuần 1 Tiết 1 đến tiết 4Cổng trường mở ra; Mẹ tôi; Từ ghép; Liên kết trong văn bản.Tuần 2Tiết 5 đến tiết 8Cuộc chia tay của những con búp bê;Bố cục trong văn bản; Mạch lạc trong văn bản. Tuần 3 Tiết 9 đến tiết 12Những câu hát về tình cảm gia đình; Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nư

[Ẩn quảng cáo]