Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/300

Giáo án Văn 7 - Cả năm

Lượt xem:308|Tải về:1|Số trang:300 | Ngày upload:10/11/2012

ngữ văn 7Tuần 1 Tiết 1 đến tiết 4Cổng trường mở ra; Mẹ tôi; Từ ghép; Liên kết trong văn bản.Tuần 2Tiết 5 đến tiết 8Cuộc chia tay của những con búp bê;Bố cục trong văn bản; Mạch lạc trong văn bản. Tuần 3 Tiết 9 đến tiết 12Những câu hát về tình cảm gia đình; Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người; Từ láy; Quá trình tạo lập văn bản; Viết bài Tập làm văn số 1 học sinh làm ở nhà.Tuần 4 Tiết 13 đến tiết 16Những câu hát than thân; Những câu hát châm biếm; Đại từ; Luyện tập tạo lập văn bản.Tuần 5Tiết 17 đến tiết 20Sông núi nước Nam, Phò giá về kinh; Từ Hán Việt; Trả bài Tập làm văn số 1; Tìm hiểu chung về văn biểu cảm.Tuần 6Tiết 21 đến tiết 24Côn Sơn ca; Hướng dẫn đọc thêm: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra;...