/579

Giáo án Văn 9 - Chuẩn KTKN

Upload: ScarboroughFair.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 311|Tải về: 0

ngữ văn 9 HỌC KÌ ITuần 1Tiết 1 đến tiết 5Phong cách Hồ Chí Minh;Các phương châm hội thoại;Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh;Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.Tuần 2Tiết 6 đến tiết 10Đấu tranh cho một thế giới hoà bình;Các phương châm hội thoại (tiếp);Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh;Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.Tuần 3Tiết 11 đến tiết 15Tuyên bố thế giới về... trẻ em;Các phương châm hội thoại (tiếp);Viết bài Tập làm văn số 1.Tuần 4Tiết 16 đến tiết 20Chuyện người con gái Nam Xương;Xưng hô trong hội thoại;Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp;Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự.Tuần 5Tiết 21 đến tiết 25Sự phát triển của từ vựng;Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh;Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14);Sự phát triển của từ...