/7

Giáo án văn học - Bài thơ: Ảnh Bác

Upload: ThucYen.dokovn|Ngày: 18/02/2014|Lượt xem: 1036|Tải về: 4

I. Mục đích yêu cầu . - Nhớ tựa đề bài thơ" Ảnh Bác" của tác giả Trần Đăng Khoa . - Hiểu được nội dung cơ bản của bài thơ: nói về công lao to lớn của Bác Hồ với . nhân dân, tình cảm yêu thương quan tâm của Bác với các cháu thiếu niên nhi đồng . - Giáo dục trẻ kính yêu Hồ Chủ tịch . II. Chuẩn bị . -

[Ẩn quảng cáo]