Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/80

GIAO AN_CONG NGHE LOP 7_CA NAM

Lượt xem:408|Tải về:1|Số trang:80 | Ngày upload:09/11/2012

Tuần 1 Ngày dạy:5-9-2006Tiết 1CHƯƠNG I : ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌTBÀI 1 : VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌTI. Mục tiêu bài học. Sau bài học HS :Hiểu được vai trò của trồng trọt.Biết được nhiệm vụ của trồng trọt và một số biện pháp thực hiện .Có hứng thú trong học tập kĩ thuật công nghiệp và coi trọng sản xuất trồng trọt.II. Chuẩn bị.Tranh ảnh có liên quan đến bài học.III. Tổ chức các hoạt động dạy học.Hoạt động 1 : Tổ chức tình huống học tập.(2 phút)ĐVĐ : Nước ta là nước nông nghiệp với 76% dân số sống ở nông thôn, 70% lao động làm việc trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn . Vì vậy trồng trọt có vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Vai trò của trồng trọt trong nền kinh tế là gì? Bài này sẽ giúp chúng ta trả lời câu...