/63

GIAO AN_LICH SU 11_CA NAM

Upload: TuyetNhungDoan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 137|Tải về: 0

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TIẾP THEO)Chương I: CÁC NƯỚC CHÂU Á ,CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LA TINH(Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)Bài1 Tiết PPCT: 1.NHẬT BẢNNgày soạn:Ngày dạy: I. Mục tiêu bài học.1. Về kiến thức:- Hiểu rõ những cải cách của Thiên hoàng Minh Trị thực chất là một cuộc cách mạng tư sản, đưa nước Nhật phát triển sang gia đoạn đế quốc chủ nghĩa.- Thấy được chính sách xâm lược của giới thống trị Nhật Bản cũng như các cuộc đấu tranh của GCVS cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của những chính sách cải cách đối với sự phát triển của xã hội, đồng thời giải thích được vì sao CNĐQ thường gắn với chiến tranh.3. Về kĩ năng: Nắm vững và biết giải thích các khái niệm “cải cách”, biết sử...