/8

Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn sinh học

Upload: VoDanhPM.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 230|Tải về: 1

Giáo dục bảo vệ môi trường trong sinh họcI. Nguyên tắc, phương thức, phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường THCSI. 1. Nguyên tắc Giáo dục bảo vệ môi trường là một lĩnh vực giáo dục liên ngành, tích hợp vào các môn học và các hoạt động. Giáo dục bảo vệ môi trường không phải ghép thêm vào chương trình giáo dục như là một bộ môn riêng biệt hay một chủ đề nghiên cứu mà nó là một hướng hội nhập vào chương trình. Giáo dục bảo vệ môi trường là cách tiếp cận xuyên bộ môn. Mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường phải phù hợp với mục tiêu đào tạo của cấp học, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo của cấp học. Giáo dục bảo vệ môi trường phải trang bị cho học sinh một hệ thống kiến thức tương đối đầy đủ về môi trường và...