/8

Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn sinh học

Upload: VoDanhPM.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 440|Tải về: 2

Giáo dục bảo vệ môi trường trong sinh họcI. Nguyên tắc, phương thức, phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường THCSI. 1. Nguyên tắc Giáo dục bảo vệ môi trường là một lĩnh vực giáo dục liên ngành, tích hợp vào các môn học và các hoạt động. Giáo dục bảo vệ môi trường không phải ghép thêm vào chương trình

[Ẩn quảng cáo]