/3

giao duc ky nang song

Upload: KennyTrong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 639|Tải về: 3

Báo cáo chuyên đề:Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.Người thực hiện: Trương Mạnh HùngTổ: Anh – Thể – Nhạc – HọaI. Đặt vấn đề:Phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013 được Bộ GD - ĐT phát động vào tháng 7 năm 2008

[Ẩn quảng cáo]