/3

Giáo dục tích hợp bảo vệ môi trường SINH HỌC 10

Upload: PhamThuHa.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 233|Tải về: 4

Nội dung tích hợp GDBVMT môn sinh học lớp 10Hai dạng tích hợp GDMT trong sách giáo khoa sinh học: dạng lồng ghép và dạng liên hệ.1. Dạng lồng ghép: là kiến thức có trong bài học sinh học, giáo viên thể hiện tích hợp kiến thức và tích hợp dạy học.Dạng liên hệ: là bổsung những kiến thức GDMT có liên quan đến kiến thức trong bài, hình thức có thể là: một thông tin minh họa, một câu hỏi liên hệ, bài tập về nhà, các bài đọc thêm, câu hỏi đánh giá sự vận dụng, tư duy logic. Kiến thức GDMT không có trong bài sinh học.Tên bàiND GDBVMTKiểu tích hợpBài 1:Các cấp của tổ chức thế giới sốngĐa dạng các cấp tổ chức sống tạo nên sự đa dạng của thế giới sinh vật/đa dạng sinh học.Bảo vệ các lòai sinh vật và môi trường sống của chúng là bảo vệ đa dạng sinh học.Môi trường...