/3

Giáo dục tích hợp bảo vệ môi trường SINH HỌC 10

Upload: PhamThuHa.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 363|Tải về: 6

Nội dung tích hợp GDBVMT môn sinh học lớp 10Hai dạng tích hợp GDMT trong sách giáo khoa sinh học: dạng lồng ghép và dạng liên hệ.1. Dạng lồng ghép: là kiến thức có trong bài học sinh học, giáo viên thể hiện tích hợp kiến thức và tích hợp dạy học.Dạng liên hệ: là bổsung những kiến thức GDMT có liên q

[Ẩn quảng cáo]