/10

giao trinh logic

Upload: SilverSnow.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 506|Tải về: 4

TS. Dương Hữu Biên Giáo trình bài giảng LÔGIC HỌC HÌNH THỨC Copyright © 2005 by Duong Huu Bien. All rights reserved. Chương I KHÁI LƯỢC VỀ LÔGIC HỌC Nội dung chính của chương: Lôgic học là gì?( Các hình thức( và quy luật tư duy. Lôgic học và ngôn ngữ.( Sự hình thành và phát triển( của lôgic học. Ý n

[Ẩn quảng cáo]