/10

giao trinh logic

Upload: SilverSnow.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 257|Tải về: 3

TS. Dương Hữu Biên Giáo trình bài giảng LÔGIC HỌC HÌNH THỨC Copyright © 2005 by Duong Huu Bien. All rights reserved. Chương I KHÁI LƯỢC VỀ LÔGIC HỌC Nội dung chính của chương: Lôgic học là gì?( Các hình thức( và quy luật tư duy. Lôgic học và ngôn ngữ.( Sự hình thành và phát triển( của lôgic học. Ý nghĩa của lôgic học.( Câu hỏi ôn tập Chương( I. I.1 Lôgic học là gì? Lôgic học (logics) là khoa học nghiên cứu cấu trúc của sự suy luận chính xác. Cùng với ngôn ngữ, lôgic là phương tiện, là công cụ để con người hiểu biết nhau, trao đổi tư tưởng với nhau. ■ Từ lôgic là một từ gốc Hy Lạp, ấy là logos, do nhà triết học duy vật và nhà biện chứng xuất sắc nhất của Hy Lạp cổ đại là Hêrakleitos (khoảng 540 - 480 trước CN) đặt ra. Ngay buổi đầu, logos dùng...