Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
Chế độ của hệ thống điện thay đổi đột ngột sẽ l�m ph�t sinh qu� tr�nh qu� độ điện từ, trong đ� qu� tr�nh ph�t sinh do ngắn mạch l� nguy hiểm nhất. Để t�nh chọn c�c thiết bị điện v� bảo vệ rơle cần phải x�t đến qu� tr�nh qu� độ khi:.

Giáo trình ngắn mạch trong hệ thống điện

Chế độ của hệ thống điện thay đổi đột ngột sẽ l�m ph�t sinh qu� tr�nh qu� độ điện từ, trong đ� qu� tr�nh ph�t sinh do ngắn mạch l� nguy hiểm nhất Để t�nh chọn c�c thiết bị điện v� bảo vệ rơle cần phải x�t đến qu� tr�nh qu� độ khi:

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:320|Tải về:8|Số trang:0

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: