Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Giáo trình ngắn mạch trong hệ thống điện

Lượt xem:381|Tải về:11|Số trang:0 | Ngày upload:17/01/2012

Chế độ của hệ thống điện thay đổi đột ngột sẽ l�m ph�t sinh qu� tr�nh qu� độ điện từ, trong đ� qu� tr�nh ph�t sinh do ngắn mạch l� nguy hiểm nhất Để t�nh chọn c�c thiết bị điện v� bảo vệ rơle cần phải x�t đến qu� tr�nh qu� độ khi:

Chế độ của hệ thống điện thay đổi đột ngột sẽ l�m ph�t sinh qu� tr�nh qu� độ điện từ, trong đ� qu� tr�nh ph�t sinh do ngắn mạch l� nguy hiểm nhất. Để t�nh chọn c�c thiết bị điện v� bảo vệ rơle cần phải x�t đến qu� tr�nh qu� độ khi:.