Giáo trình ngắn mạch trong hệ thống điện

Upload: KiNiem.dokovn|Ngày: 17/01/2012|Lượt xem: 531|Tải về: 15

Chế độ của hệ thống điện thay đổi đột ngột sẽ l�m ph�t sinh qu� tr�nh qu� độ điện từ, trong đ� qu� tr�nh ph�t sinh do ngắn mạch l� nguy hiểm nhất Để t�nh chọn c�c thiết bị điện v� bảo vệ rơle cần phải x�t đến qu� tr�nh qu� độ khi:

Chế độ của hệ thống điện thay đổi đột ngột sẽ l�m ph�t sinh qu� tr�nh qu� độ điện từ, trong đ� qu� tr�nh ph�t sinh do ngắn mạch l� nguy hiểm nhất. Để t�nh chọn c�c thiết bị điện v� bảo vệ rơle cần phải x�t đến qu� tr�nh qu� độ khi:.
[Ẩn quảng cáo]