Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Giấy chứng nhận giáo viên giỏi cấp trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hanh phúcGIẤY CHỨNG NHẬN TRƯỜNG THCS NGÁN CHIÊNChứng nhận giáo viên: ..... Đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.Năm học 2011-2012-----(((----- Ngán Chiên, ngày 18 tháng 11 năm 2011 HIỆU TRƯỞNG Quyết định chứng nhận số: 16/2011/QĐ-THCS Vào sổ khen chứng nhận ngày:19/11/2011 Đỗ Minh Dương...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:859|Tải về:9|Số trang:1

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: