/1

Giấy chứng nhận giáo viên giỏi cấp trường

Upload: NguyetChi.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1635|Tải về: 9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hanh phúcGIẤY CHỨNG NHẬN TRƯỜNG THCS NGÁN CHIÊNChứng nhận giáo viên: ..... Đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.Năm học 2011-2012-----(((----- Ngán Chiên, ngày 18 tháng 11 năm 2011 HIỆU TRƯỞNG Quyết định chứng nhận số: 16/2011/QĐ-THCS Vào

[Ẩn quảng cáo]