/1

GIAY DE NGHI XIN THANH TOAN

Upload: DucTorres.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 577|Tải về: 1

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN EAH’LEO CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH. NGUYỄN HUỆ Độc lập - tự do - hạnh phúcGIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN( V/v thanh toán phép hè 2010)Kính gửi: BGH trường TH Nguyễn HuệBộ phận tài vụ, kế toán nhà trường Họ và tên người đề nghị thanh toán: Lê Hải Sinh Chức vụ: TPT ĐộiĐ

[Ẩn quảng cáo]