Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

GIAY DE NGHI XIN THANH TOAN

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN EAH’LEO CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH. NGUYỄN HUỆ Độc lập - tự do - hạnh phúcGIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN( V/v thanh toán phép hè 2010)Kính gửi: BGH trường TH Nguyễn HuệBộ phận tài vụ, kế toán nhà trường Họ và tên người đề nghị thanh toán: Lê Hải Sinh Chức vụ: TPT ĐộiĐịa chỉ: Trường tiểu học Nguyên Huệ NỘI DUNG XIN THANH TOÁN.Tiền vé xe nghỉ phép hè……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….TỔNG CỘNG: Số tiền viết bằng chữ: (……………………………………………)Vậy đề nghị nhà trường thanh toán cho tôi có chứng từ kèm theo.Tôi xin chân thành cảm ơn!Eah’leo ngày … tháng … năm2010Người viết giấy thanh toán Lê Hải SinhEah’leo ngày tháng năm2010KẾ TOÁN XÁC NHẬN CỦA BGH...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:185|Tải về:0|Số trang:1

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: