/1

GIAY DE NGHI XIN THANH TOAN

Upload: DucTorres.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 299|Tải về: 0

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN EAH’LEO CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH. NGUYỄN HUỆ Độc lập - tự do - hạnh phúcGIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN( V/v thanh toán phép hè 2010)Kính gửi: BGH trường TH Nguyễn HuệBộ phận tài vụ, kế toán nhà trường Họ và tên người đề nghị thanh toán: Lê Hải Sinh Chức vụ: TPT ĐộiĐịa chỉ: Trường tiểu học Nguyên Huệ NỘI DUNG XIN THANH TOÁN.Tiền vé xe nghỉ phép hè……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….TỔNG CỘNG: Số tiền viết bằng chữ: (……………………………………………)Vậy đề nghị nhà trường thanh toán cho tôi có chứng từ kèm theo.Tôi xin chân thành cảm ơn!Eah’leo ngày … tháng … năm2010Người viết giấy thanh toán Lê Hải SinhEah’leo ngày tháng năm2010KẾ TOÁN XÁC NHẬN CỦA BGH...