/2

GIẤY THÔI TRẢ LƯƠNG

Upload: DucTorres.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 6235|Tải về: 2

Phòng GD-ĐT Phù Cát CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường TH số 2 Cát Minh Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* ******* Cát Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2010 GIẤY THÔI TRẢ LƯƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 CÁT MINH Chứng nhận thôi trả lương cho ông: NGUYỄN BÁ HOÀNG LÂM Chức vụ: Giáo viên Đang công tác tại trường Tiểu học số 2 Cát Minh, thuộc Phòng GD-ĐT Phù Cát Nay được chuyển đến công tác tại: Trường Tiểu học số 1 Cát Minh thuộc Phòng GD-ĐT Phù Cát. Theo Quyết định số: 92/TB-PGDĐT ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Phòng GD – ĐT Phù Cát. LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG - Lương chính: + Mã số ngạch: 15a. 204 + Hệ số: 2,10 + Số tiền: 1.365.000 đ. - Phụ cấp: + 35%: 477.750 đ. Tổng cộng: 1.842.750 đ. (Bằng chữ: Một triệu tám trăm bốn mươi hai nghìn...