/2

GIẤY THÔI TRẢ LƯƠNG

Upload: DucTorres.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 7209|Tải về: 3

Phòng GD-ĐT Phù Cát CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường TH số 2 Cát Minh Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* ******* Cát Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2010 GIẤY THÔI TRẢ LƯƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 CÁT MINH Chứng nhận thôi trả lương cho ông: NGUYỄN BÁ HOÀNG LÂM Chức vụ: Giáo viên Đang công tác tại

[Ẩn quảng cáo]