Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

GIẤY THÔI TRẢ LƯƠNG

Phòng GD-ĐT Phù Cát CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường TH số 2 Cát Minh Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* ******* Cát Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2010 GIẤY THÔI TRẢ LƯƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 CÁT MINH Chứng nhận thôi trả lương cho ông: NGUYỄN BÁ HOÀNG LÂM Chức vụ: Giáo viên Đang công tác tại trường Tiểu học số 2 Cát Minh, thuộc Phòng GD-ĐT Phù Cát Nay được chuyển đến công tác tại: Trường Tiểu học số 1 Cát Minh thuộc Phòng GD-ĐT Phù Cát. Theo Quyết định số: 92/TB-PGDĐT ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Phòng GD – ĐT Phù Cát. LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG - Lương chính: + Mã số ngạch: 15a. 204 + Hệ số: 2,10 + Số tiền: 1.365.000 đ. - Phụ cấp: + 35%: 477.750 đ. Tổng cộng: 1.842.750 đ. (Bằng chữ: Một triệu tám trăm bốn mươi hai nghìn...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:4861|Tải về:2|Số trang:2

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: