Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

GIẤY XÁC NHẬN DÂN TỘC

Lượt xem:293|Tải về:1|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-----------------Yên Minh, ngày .....tháng .....năm 2008Giấy xác nhận dân tộcCông An huyện Yên Minh xác nhậnHọ tên :.....Nam , nữ.Ngày, tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....Là dân tộc :.....Đúng như hồ sơ đã khai.Là con của ông :.....tuổi:.....Là dân tộc:.....Quốc tịch:.....Nguyên quán:.....Chỗ ở hiện nay:.....Trưởng công an huyện Yên Minh...