Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

GIỚI THIỆU NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Lượt xem:320|Tải về:0|Số trang:8 | Ngày upload:10/11/2012

Giới thiệu Nguyễn Du, cuộc đời & tác phẩm. Nguyễn Du (阮攸; 1765-1820) tên tự Tố Như (素如), hiệu Thanh Hiên (清軒), biệt hiệu Hồng Sơn lạp hộ (鴻山獵戶), là một nhà thơ nổi tiếng thời Lê mạt, Nguyễn sơ ở Việt Nam. Nguyễn Du được xem như là một nhà thơ lớn của Việt Nam, được người Việt kính trọng gọi là Đại thi hào dân tộc. Năm 1965, ông được UNESCO tôn vinh là danh nhân văn hóa thế giới. I. Cuộc đời: Nguyễn Du sinh năm Ất Dậu (1765), niên hiệu Cảnh Hưng, tại Thăng Long. Tổ tiên ông vốn từ làng Canh Hoạch, huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam (thuộc Hà Tây và nay thuộc Hà Nội) sau di cư vào xã Nghi Xuân, huyện Tiên Điền (nay là làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân), tỉnh Hà Tĩnh. Nguyễn Du thuộc về một gia đình khoa hoạn nổi danh ở làng Tiên Điền về thời Lê mạt. Trước ông, sáu bảy thế hệ viễn...