/8

GIỚI THIỆU NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Upload: ScarboroughFair.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 562|Tải về: 0

Giới thiệu Nguyễn Du, cuộc đời & tác phẩm. Nguyễn Du (阮攸; 1765-1820) tên tự Tố Như (素如), hiệu Thanh Hiên (清軒), biệt hiệu Hồng Sơn lạp hộ (鴻山獵戶), là một nhà thơ nổi tiếng thời Lê mạt, Nguyễn sơ ở Việt Nam. Nguyễn Du được xem như là một nhà thơ lớn của Việt Nam, được người Việt kính trọng gọi là Đại t

[Ẩn quảng cáo]