/3

Giới Thiệu Phòng Giáo dục & Đào tạo ĐakPơ

Upload: NanaLee.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 780|Tải về: 1

Đak Pơ là một huyện của tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Huyện Đak Pơ được thành lập ngày 9 tháng 12 năm2003, khi huyện An Khê được chia thành thị xã An Khê và huyện Đak Pơ.Huyện Đak Pơ phía đông giáp thị xã An Khê và tỉnh Bình Định, phía tây giáp huyện Mang Yang, phía nam giáp huyện Kông Chro, phía bắc giáp

[Ẩn quảng cáo]