Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/17

Giúp học sinh học tốt phép nhân hóa môn Ngữ Văn 6

Lượt xem:257|Tải về:0|Số trang:17 | Ngày upload:09/11/2012

SO GIAO DUC & DAO TAO TINH BINH DUONGPHONG GIAO DUC &DAO TAO HUYEN DI ANTRUONG THCS DI ANSANG KIEN KINH NGHIEMDE TAI:GIUP HOC SINH HOC TOT PHEP NHAN HOA MON NGU VAN 6GIAO VIEN:NGUYEN THI THAI DUNG TO: VAN NAM HOC: 2009-2010DAN YA-DAT VAN DEB-NOI DUNG VA BIEN PHAP TIEN HANHI.TINH HINH THUC TEII.HUONG GIAI QUYET CUA GIAO VIENIII.KET QUAIV.BAI HOC KINH NGHIEMA. ĐẶT VẤN ĐỀ:Trong nhà trường phổ thông nói chung, trường Trung học cơ sở nói riêng học sinh được học tất cả các môn học. Môn ngữ văn là môn học vô cùng quan trọng giúp hoàn thành nhân cách con người. Dạy Ngữ văn cho học sinh phổ thông noi chung, học sinh Trung học cơ sở nói riêng không chỉ cung cấp kiến thức mà còn giúp học sinh phát triển tư duy đặc biệt là tư duy logic. Vì thế dạy Ngữ văn cho học sinh trong nhà trường là nhằm cung cấp...