/10

HAM SO LUY THUA

Upload: KienNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 194|Tải về: 1

I- KHÁI NIỆM :Cho biết tập xác định của các hàm số sau : Chú ý : hàm số II. ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LŨY THỪA:VD1: Tính đạo hàm các hàm số sau :Chú ý: VD2:y = x? , ? > 0y = x?, ? 1. Tập xác định : (0 ; +?)1. Tập xác định : (0 ; +?)2. Sự biến thiên :2. Sự biến thiên :y` = ?x? - 1 > 0 ?x >0y` = ?x? - 1 0Giới hạn đặt biệt :Tiệm cận : không có Giới hạn đặt biệt :Tiệm cận: Trục Ox là tiệm ngang;Trục Oy là tiệm cận đứng3.Bảng biến thiên +0+?3.Bảng biến thiên-+ ?04. Đồ thị của hàm số trên khoảng (0 ; +?)11? > 1? = 10 ? = 0? Đồ thị của hàm số y= x? luôn đi qua điểm (1; 1)4. Đồ thị của hàm số y= x? trên khoảng (0 ; +?)Chú ý : Khi khảo sát hàm...