/9

Hau Troi

Upload: HuyenBobe.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 534|Tải về: 2

( Đà)I. Tiểu dẫn:1. Tác giả:- Tản Đà là người của “ hai thế kỷ ”- Xuất thân trong gia đình quan lại PK nhưng sống theo phương thức cuả lớp tư sản thành thị. “ Bán văn buôn chữ kiếm tiền tiêu ”.- Là nhà Nho nhưng ít chịu khép mình trong khuôn phép Nho gia. Sáng tác văn chương chủ yếu vẫn theo các thể

[Ẩn quảng cáo]