Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Hau Troi

Lượt xem:283|Tải về:2|Số trang:9 | Ngày upload:10/11/2012

( Đà)I. Tiểu dẫn:1. Tác giả:- Tản Đà là người của “ hai thế kỷ ”- Xuất thân trong gia đình quan lại PK nhưng sống theo phương thức cuả lớp tư sản thành thị. “ Bán văn buôn chữ kiếm tiền tiêu ”.- Là nhà Nho nhưng ít chịu khép mình trong khuôn phép Nho gia. Sáng tác văn chương chủ yếu vẫn theo các thể loại cũ nhưng nguồn cảm hứng laị mới mẻ.- Thơ văn TĐ là hòn gạch nối gữa hai thể kỷ ( hai thời đại văn học trung đại và hiện đại).2. Tác phẩm:a. cảnh sáng tác- Thơ TĐ hay nói cảnh trời. Nó là mô típ nghệ thuật có tính hệ thống trong thơ ông. Ông tự coi mình là một “ trích tiên”( một vị tiên trên trời bị đày xuống hạ dưới vì tội “ ngông ”.- Có lúc ông chán đời ông “ Muốn làm thằng Cuội ”. Có lúc...