/3

Hãy phân tích và nêu rõ mối tương quan giữa các chức năng cơ bản của văn bản quản lý nhà nước. Tính pháp lý của văn bản quản lý nhà nước được hiểu như thế nào và liên quan đến hiệu lực

Upload: BachHoangNguyen.dokovn|Ngày: 13/12/2012|Lượt xem: 570|Tải về: 6

Hãy phân tích và nêu rõ mối tương quan giữa các chức năng cơ bản của văn bản quản lý nhà nước. Tính pháp lý của văn bản quản lý nhà nước được hiểu như thế nào và liên quan đến hiệu lực

[Ẩn quảng cáo]