/9

HD điều chỉnh môn Mĩ thuật

Upload: DucTorres.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 245|Tải về: 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN MĨ THUẬT, CẤP THCS(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thô

[Ẩn quảng cáo]