/12

HD GDNGLL tháng 11,12,1,2

Upload: DoTrungThanh.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 123|Tải về: 0

Tháng 11: Chủ điểm: tôn sư trọng đạo. Ngày soạn: 7/ 11/ 2008 Lên lớp: 8/ 11/ 2008. Tuần 1 - Hoạt động 1: Lễ đăng kí “Tuần học tốt, tháng học tốt”. I. Mục tiêu giáo dục: - HS nhận thức được ý nghĩa của tuần học tốt, tháng học tốt để lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11. - Tích cực hưởng ứng kễ đăng kí thi đua. - Đoàn kết, giúp đỡ nhau thực hiện tốt kế hoạch thi đua. II. Chuẩn bị hoạt động: Phương tiện: Chương trình hành động của cá nhân, tổ, lớp. Tổ chức: GV định hướng xây dựng kế hoạch thi đua dựa trên đặc điểm, khả năng, điều kiện cụ thể của lớp. HS: + Họp cán bộ lớp để xây dựng kế hoạch thi đua của lớp. + Các tổ thảo luận kế hoạch của tổ dựa trên kế hoạch của lớp. + Từng cá nhân dựa trên kế hoạch của tổ và khả năng của bản thân, xây dựng kế hoạch cá nhân. + Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ. + Phân công người điều khiển chương trình, thư kí, trang trí lớp. III. Nội dung và hình thức hoạt động: Nội dung: Các chỉ tiêu học tập và rèn luyện của cá nhân, tổ, lớp. Kế hoạch thi đua. Biện pháp thực hiện. Hình thức: Trao đổi, thảo luận. IV. Tiến hành hoạt động: Nội dung: Hoạt động của người dẫn chương trình: Hoạt động của HS:  Hoạt động 1: Khởi động. - Bắt nhịp hát tập thể. - Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu chương trình. - Giới thiệu thư kí, người điều khiển chương trình. - Hát + vỗ tay. - Vỗ tay.  Hoạt động 2: Thảo luận nội dung đăng kí thi đua. - Người dẫn chương trình đưa ra câu hỏi thảo luận: (?) Bạn sẽ làm gì để lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11? - Mời đại diện các tổ lên trình bày dự kiến kế hoạch thi đua của tổ. - Lớp trưởng trình bày dự kiến kế hoạch thi đua của lớp. - Cả lớp thảo luận để bổ sung cho các kế hoạch thi đua phù hợp với khả năng và thực tế của lớp, của tổ. - Lấy ý kiến bổ sung. - Lấy biểu quyết. - Văn nghệ xen kẽ.  - Nghe và suy nghĩ. - Nghe. - Nghe. - Thảo luận. - Phát biểu. - Giơ tay biểu quyết.  Hoạt động 3: Hoàn thiện bản đăng kí thi đua. - Người điều khiển chương trình thông qua biên bản thống nhất kế hoạch thi đua của cả lớp. - Tổ và cá nhân hoàn thiện bản đăng kí. - Văn nghệ xen kẽ.  - Nghe. - Thực hiện.  Hoạt động 4: Kết thúc hoạt động. - Lời hứa quyết tâm học tập và tu dưỡng theo các chỉ tiêu đã đặt ra. - GV nhận xét hoạt động. - Lời cảm ơn + lời chúc.  - Hứa. - Lắng nghe + vỗ tay.