/12

HD GDNGLL tháng 11,12,1,2

Upload: DoTrungThanh.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 234|Tải về: 0

Tháng 11: Chủ điểm: tôn sư trọng đạo. Ngày soạn: 7/ 11/ 2008 Lên lớp: 8/ 11/ 2008. Tuần 1 - Hoạt động 1: Lễ đăng kí “Tuần học tốt, tháng học tốt”. I. Mục tiêu giáo dục: - HS nhận thức được ý nghĩa của tuần học tốt, tháng học tốt để lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11. - Tích c

[Ẩn quảng cáo]