/79

HĐ ngoài giờ lên lớp 7 HAY

Upload: TrinhAnhViet.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 398|Tải về: 0

CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Hoạt động 1 “Bầu cán bộ lớp” Yêu cầu giáo dục: Học sinh hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập và rèn luyện đạo đức của cả tập thể lớp. Học sinh biết lựa chọn những cán bộ lớp có năng lực, nhiệt tình và có trách nhiệm tro

[Ẩn quảng cáo]