/5

HD Nhật ký làm theo lời Bác

Upload: DucTorres.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 725|Tải về: 0

TRƯỜNG TH AN THẠNH 2A BAN PHỤ TRÁCH ĐỘI-SAO **********Số: 04-HD/BPTĐ-STHAT2A An Thạnh 2, ngày 09 tháng 11 năm 2011. HƯỚNG DẪN Thực hiện “Nhật ký làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” trong Đội viên và thiếu niên nhi đồng.  Thực hiện theo nội dung cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” ngày 5/2/2007 của HĐĐ trung ương.Thực hiện kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu niên nhi đồng năm học 2011-2012của HĐĐ cáccấp, của Ban phụ trách đội-sao nhi đồng trường TH An Thạnh 2A.Để cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đội viên và thiếu nhi. Nay Ban phụ trách đội-sao nhi đồng trường hướng dẫn các chi đội, sao, lớp nhi đồng tổ chức triển khai tới Đội viên và thiếu nhi, nhi...