/2

HD thủ tục làm lễ trưởng thành cho Đoàn viên

Upload: TruongHa.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 513|Tải về: 4

Đoàn viên tròn 30 tuổi, chi đoàn làm lễ trưởng thành Đoàn. Lễ trưởng thành cho đoàn viên khi hết tuổi đoàn viên được tiến hành vào các dịp kỷ niệm ngày: 26/3, 19/5,15/10 và ngày 22/12 hàng năm(4 đợt). Hoặc trong những hoạt động, sinh hoạt truyền thống của chi đoàn. - Lễ trưởng thành Đoàn được tổ chức ở Đoàn cơ sở hoạc chi đoàn cơ sở Tổ chức lễ trưởng thành đoàn viên 1. Quy định chung - Đoàn viên tròn 30 tuổi, chi đoàn làm lễ trưởng thành Đoàn. Lễ trưởng thành cho đoàn viên khi hết tuổi đoàn viên được tiến hành vào các dịp kỷ niệm ngày: 26/3, 19/5,15/10 và ngày 22/12 hàng năm(4 đợt). Hoặc trong những hoạt động, sinh hoạt truyền thống của chi đoàn. - Lễ trưởng thành Đoàn được tổ chức ở Đoàn cơ sở hoạc chi đoàn cơ sở. 2. Quy trình tiến hành trưởng thành đoàn - Hàng...