Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

HD toán tuổi thơ

Lượt xem:477|Tải về:4|Số trang:6 | Ngày upload:09/11/2012

UBND HUYỆN NAM ĐÀN PHÒNG GD&ĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:91 /PGD&ĐT -THV/v Hướng dẫn tổ chức OLYMPIC Toán Tuổi thơ, năm học 2011-2012 Nam Đàn, ngày 15 tháng 10 năm 2011Kính gửi: Các trường tiểu học và PTCS Nam Thượng.Thực hiện Công văn số 1954/SGD&ĐT-GDTH ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức OLYMPIC toán tuổi thơ, nay Phòng hướng dẫn các trường tổ chức thực hiện một số nội dung như sau:1. Olympic Toán Tuổi thơ cấp huyện1.1. Mục đích. Nhằm tạo điều kiện giao lưu học hỏi giữa các học sinh yêu toán, có năng khiếu về môn Toán cấp tiểu học và cổ vũ, động viên phong trào thi đua dạy tốt, học tốt ở các nhà trường tiểu học, đồng thời tạo môi trường để các thầy, cô giáo trao đổi học tập...