HĐNGLL

Upload: VietsunVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 426|Tải về: 0

Chủ điểm tháng 9 : truyền thống nhà trườngTuần 1 Ngày soạn : 22/08/10 Ngày dạy: 30/08 ;02,04/09/10Hoạt động 1: Bầu cán bộ lớpI/ Mục tiêu : Giúp học sinh - Hiểu vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập ,rèn luyện - Biết lựa chọn những người có năng lực ,nhiệt tình có trách nh


Chủ điểm tháng 9 : truyền thống nhà trường

Tuần 1
Ngày soạn : 22/08/10
Ngày dạy: 30/08 ;02,04/09/10
Hoạt động 1: Bầu cán bộ lớp

I/ Mục tiêu : Giúp học sinh
- Hiểu vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập ,rèn luyện
- Biết lựa chọn những người có năng lực ,nhiệt tình có trách nhiệm và tôn trọng , ủng hộ cán bộ lớp hoạt động
II/ Nội dung và hình thức hoạt động
1/ Nội dung :
Lớp trưởngtỏng kết hoạt động của đội ngũ cán bộ sau một năm hoạt động
Bầu đội ngũ cán bộ lớp mới
2/ Hình thức hoạt động :
- Nghe báo cáo và thảo luận
Bầu bằng phiếu hoặc biểu quyết
III/ Chuẩn bị hoạt động :
1/ Phương tiện :
- GV hướng dẫn viết báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm học vừa qua theo các mặt :
+ Nề nếp của lớp : giờ 15 phút , các hoạt động giữa giờ , ….
+ Về học tập
+ Về lao động
Phiếu bầu
Một số tiết mục văn nghệ
2/ Về tổ chức:
- GVCN hội ý với cán bộ lớp đẻ đánh giá kết quả hoạt đọng của đội ngũ cán bộ lớp trong năm học vừa qua, thống nhất chương trình hoạt động
Phân công người viết và báo cáo kết quả hoạt động của đội ngũ cán bộ lớp
Người điều khiển chương trình
Thư ký
Phân công người chuẩn bị phiếu
Phân công chuẩn bị văn nghệ
Trang trí lớp
IV/ Tiến hành hoạt động :
Hát tập thể bài hát : Vui tới trường
Lớp trưởng cũ tuyên bố lý do giới thiệu chương trình ,người điêù khiển,thư ký
Người điều khiển giới thiệu lớp trưởng cũ đọc báo cáo tổng kết hoạt động,phương hướng hoạt động cho năm học tới và đọc đơn xin từ chức
Lớp phát biểu ý kiến
Người điều khiển tổng kết các ý kiến
Bầu cán bộ mới
+ người điều khiển mời GVCN nêu các tiêu chuẩn của cán bộ lớp
+ Các thành viên trong lớp giới thiệu các bạn có đủ năng lực ,thư ký viết danh sách những bạn ứng cử , đề cử lên bảng
+ Tiến hành bầu theo qui định
+ Tổ kiểm phiếu làm việc , tuyên bố những người trúng cử
Người điều khiển chúc mừng và mời GVCN lên phát biểu và giao nhiệm vụ cho cán bộ lớp mới được bầu
Một đại diện cho đội ngũ cán bộ lớp mới lên đọc lời hứa , cảm ơn sự tín nhiệm của lớp
Cả lớp hát bài : Lớp chúng ta kết đoàn
V/ Kết thúc hoạt động
Người điều khiển tuyên bố kết thúc chương trình làm việc , chúc mừng cán bộ lớp mới
Chúc cả lớp đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoạt động
VI / Rút kinh nghiệm :


Tuần 2
Ngày soạn : 03/09/10
Ngày dạy: 06,09,11/09/10

Hoạt động 2: thảo luận nội qui và nhiệm vụ năm học

I/ Mục tiêu : Giúp HS hiểu
Nội qui , nhiệm vụ năm học và ý nghĩa của nó
Tự giác thực hiện , nhắc nhở nhau cùng thực hiện tốt nội qui đã học
II/ Chuẩn bị hoạt động
1/ Phương tiện :
Văn bản nội qui và nhiệm
[Ẩn quảng cáo]