/31

hdngll 6

Upload: DuongQuynhTrang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 283|Tải về: 0

Chủ điểm tháng 9 1 CHỨC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LỚP Yêu cầu giáo dục: giúp học sinh: Hiểu cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lớp. Bước đầu có ý thức xây dựng tập thể lớp, có thái độ tôn trọng đội ngũ cán bộ lớp. Rèn luyện kỹ năng nhận nhiệm vụ và kỹ năng tham gia các hoạt động chung củ

[Ẩn quảng cáo]