/31

hdngll 6

Upload: DuongQuynhTrang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 118|Tải về: 0

Chủ điểm tháng 9 1 CHỨC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LỚP Yêu cầu giáo dục: giúp học sinh: Hiểu cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lớp. Bước đầu có ý thức xây dựng tập thể lớp, có thái độ tôn trọng đội ngũ cán bộ lớp. Rèn luyện kỹ năng nhận nhiệm vụ và kỹ năng tham gia các hoạt động chung của tập thể. Nội dung và hình thức hoạt động: Nội dung: Thành lập các tổ nhóm trong lớp. Bầu đội ngũ cán bộ lớp: lớp trưởng, các lớp phó, tổ trưởng, tổ phó, các cán sự chức năng, cán sự bộ môn học. Định chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ lớp Về cách thức làm việc của đội ngũ cán bộ Hình thức: Có thể chỉ định đội ngũ cán bộ lớp trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ học sinh hoặc qua các biểu hiện, các đặc điểm cá nhân mà giáo viên quan sát được hàng ngày (về hình dáng, cử chỉ, nói năng, quan hệ với bạn bè,…) Có thể để học sinh giới thiệu và cho lớp lựa chọn về GVCN quyết định. Tra nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp trước tập thể lớp. Chuẩn bị hoạt động: Phương tiện hoạt động: Bảng sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp. Bảng ghi nhiệm vụ từng loại cán bộ lớp Các loại sổ sách ghi chép của cán bộ lớp Tổ chức: GVCN chuẩn bị bảng sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp trên 1 tờ giấy khổ to, nội dung bảng như sau: Nhắc nhở học sinh chuẩn bị ý kiến, để chọn đội ngũ cán bộ có đủ khả năng điều hành hoạt động chung. Tiến hành hoạt động: Khởi động: Người dẫn chương trình cho lớp hát chung bài: Chào người bạn mới đến” của Lương Bằng Vinh Tuyên bố lí do: Các bạn thân mến! Hàng năm vào mùa tựu trường chúng mình lại được lên lớp mới, thầy cô bạn bè lại hân hoan chào đón chúng mình. Để cho việc học tập đạt được khôngết quả như mong đợi, để cho lớp học có được nề nếp thì cần phải có đội ngũ cá nhân lớp có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao để quản lí lớp tốt. Hôm nay lớp chúng mình tiến hành bầu cán bộ lớp theo tinh thần chung của đầu mỗi năm học. Đề nghị các bạn nhiệt tình hỗ trợ cho việc bầu cử hôm nay được hoàn thành tốt đẹp. Giới thiệu có mặt: Đến dự buổi sinh hoạt hôm nay chúng ta vinh dự đón tiếp: GVCN 61…… GVCN 62…… GVCN 63…… GVCN 64…… GIÁO VIÊN TPT:…………. Nội dung: Người dẫn chương trình giới thiệu GVCN lên định hướng cho tập thể lớp về: Mục đích, yêu cầu tổ chức lớp tự quản theo 1 cơ cấu chặt chẽ nhằm thu hút được nhiều học sinh tham gia vào hoạt động tập thể. Giới thiệu sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp và cacsquan hệ trong hoạt động đó. Nêu nhiệm vụ của từng loại cán bộ lớp. Lớp trưởng: phụ trách chung và phụ trách nề nếp cả lớp Lớp phó: theo dõi khôngết quả học tập của từng tổ và phụ trách các cán sự bộ môn học, có khôngế hoạch cho cán sự môn học hoạt động. Lớp phó văn thể: phụ trách hoạt động văn nghệ, vui chơi, thể dục thể thao, hoạt động laao động của lớp Tổ trưởng: phụ trách chung về tình hình kĩ luật và nề nếp của tổ. Tổ phó: theo dõi kết quả học tập của tổ, báo cáo cho lớp phó học tập hàng tuần. Cán sự môn học: phụ trách bộ môn của mình và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cac bạn yếu, kém Có thể sự chức năng: gồm ban báo cáo chi, ban văn nghệ, thể thao, lao động,… có nhiệm vụ giúp dỡ lớp phó văn thể thực hiện các yêu cầu hoạt động do GVCN và tập thể đề ra. GVCN yêu cầu học sinh xung phong hoặc học sinh giới thiệu những bạn có năng lực. Ghi tên những học sinh được đề cử và những học sinh ứng cử có thể bầu cử bằng cách cho tay. GVCN nêu danh sách cán bộ lớp và trao nhiệm vụ mới. Dại diện cán bộ lớp nêu quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ mà tập thể và GVCN giao cho. Đại diện học sinh chúc mừng đội ngũ cán bộ lớp mới Dẫn chương trình cho lớp hát tập thể bài “lớp chúng ta đoàn kết” của nhạc sĩ Mộng Lân. Kết thúc hoạt động: GVCN nhận xét về tinh thần, thái độ tham gia của học sinh trong việc sáng suốt lựa chọn cán bộ lớp. Kêu gọi cac thành viên trong lớp tích cực ủng hộ, giúp đỡ cac bạn hoàn