Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/12

Hệ điều hành Quản lí tiến trình

1 Chương2: Quản lí tiến trình: Bài 1: Một số khái niệm về tiến trình: 1 Định nghĩa: -Đối với EndUser: Tiến trình là chương trình đang thực hiện trong bộ nhớ -Đối với người lập trình hệ thống: Là 1 dãy các trạng thái của hệ thống tính toán Sự thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác phụ thuộc vào 1 sự kiện nào đó Si: là trạng thái ở thời điểm i Dãy các trạng thái: S 1 S 2 S 3 ………S n gọi là 1 tiến trình 2 Các trạng thái của tiến trình: -Trong hệ thống tiến trình tồn tại ở các trạng

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:141|Tải về:3|Số trang:12

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: