/12

Hệ điều hành Quản lí tiến trình

Upload: LuXuBu.dokovn|Ngày: 22/02/2013|Lượt xem: 258|Tải về: 3

1 Chương2: Quản lí tiến trình: Bài 1: Một số khái niệm về tiến trình: 1 Định nghĩa: -Đối với EndUser: Tiến trình là chương trình đang thực hiện trong bộ nhớ -Đối với người lập trình hệ thống: Là 1 dãy các trạng thái của hệ thống tính toán Sự thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác phụ th

Xem thêm: Hệ điều hành Quản lí tiến trình
[Ẩn quảng cáo]
halloween terra book