/137

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Upload: SaharaTien.dokovn|Ngày: 17/01/2012|Lượt xem: 528|Tải về: 13

Làm thế nào thiết kế một hệ thống tập tin dữ liệu giảm thiểu sự dư thừa, phản ánh đầy đủ các mối quan hệ dữ liệu là mục tiêu của môn học cơ sở dữ liệu Làm thế nào để một cơ sở dữ liệu luôn nhất quán trong suốt thời gian sống của nó là mục tiêu của môn học hệ quản trị cơ sở dữ liệu Người học được yê

[Ẩn quảng cáo]