Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/137

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Lượt xem:422|Tải về:12|Số trang:137 | Ngày upload:17/01/2012

Làm thế nào thiết kế một hệ thống tập tin dữ liệu giảm thiểu sự dư thừa, phản ánh đầy đủ các mối quan hệ dữ liệu là mục tiêu của môn học cơ sở dữ liệu Làm thế nào để một cơ sở dữ liệu luôn nhất quán trong suốt thời gian sống của nó là mục tiêu của môn học hệ quản trị cơ sở dữ liệu Người học được yêu cầu:- Nắm vững các vấn đề có thể gặp khi xây dựng một hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các giải pháp, các kỹ thuật giải quyết các vấn đề đó - Có thể vận dụng các phương pháp và kỹ thuật đã học trong việ