/1

HH 8(tiết 29-41)-khô cần sửa

Upload: PhuocThang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 191|Tải về: 0

Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 29 : Diện tích tam giác I- Mục tiêu: - HS nắm vững công thức tính diện tích tam giác, các t/ chất của diện tích. - Hiểu được để chứng minh các công thức đó cần phải vận dụng các t/chất của diện tích - Vận

[Ẩn quảng cáo]