/6

Hidro sunfua .....

Upload: BeuBeo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 647|Tải về: 1

Ngày soạn: 20/03/2010Ngày giảng: 22/03/2010TIẾT 53 - 54: HIDRO SUNFUA - LƯU HUỲNH ĐIOXIT – LƯU HUỲNH TRIOXITI. MỤC TIÊU1. Kiến thứcHS biết:Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, tính axit yếu, ứng dụng của H2S.Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, tính chất oxit axit, ứng dụng, phương pháp điều chế SO2, SO3.HS hiểu:- Tính chất hóa học của H2S (tính khử mạnh) và SO2 (vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử).2. Kĩ năng- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hóa học của H2S, SO2 và SO3.- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất của H2S, SO2, SO3.- Phân biệt H2S, SO2 với khí khác đã biết.- Tính phần trăm về thể tích khí H2S, SO2 trong hỗn hợp.II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌCGV: - Dung dịch KMnO4, S, O2, ông nghiệm, đèn cồn, kẹp ống nghiệm, bình cầu …HS:III. PHƯƠNG PHÁP- Nhóm nhỏ, nêu vấn đề.IV. TỔ...