/6

Hidro sunfua .....

Upload: BeuBeo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 975|Tải về: 1

Ngày soạn: 20/03/2010Ngày giảng: 22/03/2010TIẾT 53 - 54: HIDRO SUNFUA - LƯU HUỲNH ĐIOXIT – LƯU HUỲNH TRIOXITI. MỤC TIÊU1. Kiến thứcHS biết:Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, tính axit yếu, ứng dụng của H2S.Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, tính chất oxit axit, ứng dụng, phương pháp điều chế

[Ẩn quảng cáo]