Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Hidroxit luong tinh

Lượt xem:194|Tải về:0|Số trang:6 | Ngày upload:09/11/2012

HIDROXIT LƯỠNG TÍNH1. DẠNG 1: Cho từ từ b mol vào dung dịch chứa a mol thu được c mol kết tủa . Tính c theo a,b.Khi cho từ từ vào dung dịch chứa thì xuất hiện kết tủa ( trắng keo), sau đó kết tủa tan dần. Các phản ứng xảy ra :+ 3(1) +  (2)TH1: xảy ra 1 phản ứng , khi đó hết , có thể dư hoặc hết . Số mol kết tủa tính theo số mol .+ 3 b . Khi thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất .TH2 : Xảy ra 2 phản ứng , khi đó hết , có thể hết hoặc dư .Số mol tham gia phản ứng (1) được tính theo .+ 3(1)a 3a a +  (2)  Để có kết tủa thì hay Vậy 2. DẠNG 2: Cho từ từ b mol vào...