/17

Hieu ung moi nhat cua phan mem ActivInspire

Upload: KeVoDanh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 708|Tải về: 27

Phần III. CÁC KỸ NĂNG NÂNG CAOTạo kính lúp nhìn thấu qua 1 lớp. * Bước 1: - Tạo hai đối tượng: một đối tượng che và một đối tượng bị che (giả sử 2 hình dưới). * Bước 2: - Đưa đối tượng che lên tầng trên cùng bằng cách: + Mở trình duyệt đối tượng + Sau đó dùng chuột kéo đối tượng che từ tầng giữa lên tầng trên cùng. * Bước 3: - Vào biểu tượng công cụ chọn Mực thần kỳ.- Giử chuột trái tô 1 hình tròn theo ý thích (chú ý: khi tô hình tròn ta phải tô bên đối tượng che thì mới có nhìn thầy hình tròn này được. Và nhớ giử chuột trái liên tục, không nên bỏ chuột trái, vì khi thả ra nó sẽ tạo ra nhiều nét bút khác nhau). * Bước 4: - Tạo đường viền và cán cho kính lúp bằng cách: sử dụng công...