/17

Hieu ung moi nhat cua phan mem ActivInspire

Upload: KeVoDanh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1141|Tải về: 36

Phần III. CÁC KỸ NĂNG NÂNG CAOTạo kính lúp nhìn thấu qua 1 lớp. * Bước 1: - Tạo hai đối tượng: một đối tượng che và một đối tượng bị che (giả sử 2 hình dưới). * Bước 2: - Đưa đối tượng che lên tầng trên cùng bằng cách: + Mở trình duyệt đối tượng + Sau đó dùng chuột kéo đối tượng che từ tầng giữa lên

[Ẩn quảng cáo]