Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Hinh 8 kiem tra chuong II chuan

Lượt xem:113|Tải về:0|Số trang:9 | Ngày upload:18/07/2013

Tuần 30 Soạn ngày: 23/3/2012 Dạy ngày: 31/3/2012 Tiết 53: ôn tập chương III. I. Mục tiêu bài học -Hệ thống hoá các kiến thức về định lí Talét , về tính chất đường phân giác của tam giác và tam giác đồng dạng đã học trong chương. - Vận dụng các kiến thức đã học vào bài tập dạng tính toán, chứng minh. - Góp phần rèn luyện tư duy cho HS. II. Chuẩn bị GV: Bảng phụ, thước thẳng, compa, eeke. HS: Thước thẳng, com pa, ê ke. III. Tổ chức các hoạt động dạy và học 1. Tổ chức lớp (1 ph) Sĩ số: 2. Kiểm tra (1 ph) GV: Kiểm tra nhanh việc làm đề cương câu hỏi ôn tập của HS 3. Tổ chức dạy và học bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS   ?Trong chương III ta đã học những kiến thức cơ bản nào? ? Khi nào đoạn thẳng AB và CD tỉ lệ với đường thẳng A’B’ và C’D’ +Đưa định nghĩa và tính chất lên bảng phụ để HS theo dõi a) Định nghĩa. AB, CD tỉ lệ với A`B`, C`D` b) Tính chất. ?Ta có được các tính chất trên dựa vào đâu? GV: Chốt và khắc sâu ?Phát biểu định lí ta lét thuận đảo và hệ quả của nó? GV: Treo bảng phụ vẽ hình , yêu cầu HS vẽ hình vào vở và ghi GT, KL của các định lí và hệ quả? -Định lí Ta lét thuận đảo  -Hệ quả của định lí Ta lét   GV: Chốt lại kiến thức về định lí Ta Lét và luuw ý HS khi áp dụng định lí Ta lét đảo chỉ cần thỏa mãn một trong ba tỉ lệ thức là kết luận được a//BC ?Phát biểu tính chất đường phân giác của tam giác? GV: Vẽ hình yêu cầu HS ghi GT, KL của định lí? GV: Khắc sâu tính chất đường phân giác của tam giác ?Phát biểu định nghĩa hai tam giác đồng dạng? GV: Vẽ hình và chốt lại định nghĩa A A` B C B` C` ?Tỉ số hai đường cao tương ứng, hai đường phân giác tương ứng, hai đường trung tuyến tương ứng , hai chu vi tương ứng, hai diện tich tương ứng được xác định như thế nào? GV: Chốt và nhấn mạnh lại. ?Phát biểu định lí về tam giác đồng dạng? GV: Chốt lại định lí. ?Phát biểu các định lí về các trường hợp đồng dạng của hai tam giác ?So sánh với các trường hợp bằng nhau của hai tam giác? ( GV: Treo bảng phụ yêu cầu HS lên bảng điền) A A` B C B` C` GV: Chốt và khắc sâu các trường hợp đồng dạng của hai tam giác. ?Phát biểu các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông? GV: Chốt và khắc sâu các kiến thức cần nhớ. - GV: Cho HS đọc đầu bài toán và trả lời câu hỏi của GV: ?Vẽ hình? + Để nhận xét vị trí của 3 điểm H, D, M trên đoạn thẳng BC ta căn