/2

HÌNH 8 TIẾT 56+57(sn)

Upload: NguyenThiNhaNhi.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 202|Tải về: 1

Ngày giảng: / /2011 CHƯƠNG IV:HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG - HÌNH CHÓP ĐỀU A-HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG TIẾT 56: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: -Từ mô hình trực quan, GV giúp h/s nắm chắc các yếu tố của hình hộp chữ nhật. Biết xác định số đỉnh, số mặt số cạnh của hình hộp chữ nhật. Từ đó làm quen các khái niệm điểm, đường thẳng, mp trong không gian. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nhận biết hình hộp chữ nhật trong thực tế. 3. Thái độ: Giáo dục cho h/s tính thực tế của các khái niệm toán học. III. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Mô hình hộp chữ nhật, hình hộp lập phương, một số vật dụng hàng ngày có dạng hình hộp chữ nhật. Bảng phụ ( tranh vẽ hình hộp ) 2. Học sinh: Thước thẳng có vạch chia mm III. Tiến trình bài dạy: 1. Kiểm tra bài cũ: Lồng vào bài mới. 3. Bài mới:  Hoạt động của GV-HS Nội dung  Hoạt động 1 GV : Cho hs quan sát mô hình hình hộp chữ nhật và chỉ ra số mặt, số cạnh, số đỉnh của hình hộp chữ nhật HS : chỉ ra số mặt, số cạnh, số đỉnh của hình hộp chữ nhật: HS chỉ ra VD trong cuộc sống hàng ngày là hình hộp GV: Hình hộp chữ nhật có bao nhiêu đỉnh mặt cạnh GV:Em hãy nêu VD về một hình hộp chữ nhật gặp trong đời sống hàng ngày. GV:Hãy chỉ ra cạnh, mặt, đỉnh của hình hộp lập phương. GV: Cho học sinh làm nhận xét và chốt lại. GV cho học sinh làm bài tập? HS đọc yêu cầu bài toán Hoạt động 2 GV: Liên hệ với những khái niệm đã biết trong hình học phẳng các điểm A, B, C… Các cạnh AB, BC là những hình gì? HS lên bảng chỉ ra các đỉnh, các cạnh ( hoặc dùng phiếu học tập làm bài tập?) GV:Các mặt ABCD; A`B`C`D` là một phần của mặt phẳng đó? B C A` D` GV: Nêu rõ tính chất: " Đường thẳng đi qua hai điểm thì nằm hoàn toàn trong mặt phẳng đó" 1. Hình hộp chữ nhật: Hình hộp chữ nhật có + 8 đỉnh + 6 mặt + 12 cạnh Hình lập phương: Hình lập phương là hình hộp CN có 6 mặt là những hình vuông 2. Mặt phẳng và đường thẳng: + Các mặt… + Các đỉnh A,B,C là các điểm + Các cạnh AB, BC… là các đoạn thẳng. B C  A` D` * Các đỉnh A, B, C,… là các điểm * Các cạnh AB, BC, … là các đoạn thẳng * Mỗi mặt ABCD, A`B`C`D` là một phần của mặt phẳng.  3. Củng cố: - GV: Cho HS làm việc theo nhóm trả lời bài tập 1, 2, 3 sgk/ 96,97 Cho HHCN có 6 mặt đều là hình chữ nhật - Các cạnh bằng nhau của hhcn ABCDA`B`C`D` là.. - Nếu O là trung điểm của đoạn thẳng BA` thì O nằm trên đoạn thẳng AB` không? Vì sao?... - Nếu điểm K thuộc cạnh BC thì điểm K có thuộc cạnh C`D` không ? 4. Hướng dẫn về nhà: - Làm bài 4- cắt bằng bìa cứng rồi ghép lại  Ngày giảng: / /2011 TIẾT 57 HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (TIẾP) I. Mục tiêu bài dạy: 1. Kiến thức: Nhận biết được hình hộp chữ nhật đã học và các yếu tố của chúng. 2. Kỹ năng: học. 3. Thái độ :Giáo dục cho h/s tính thực tế của các khái niệm toán học. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: mô hình hộp cn, hình hộp lập phương, một số vật dụng hàng ngày có dạng hình hộp chữ nhật. bảng phụ ( tranh vẽ hình hộp ) 2. Học sinh: thước thẳng có vạch chia mm III. Tiến trình bài dạy: 1. Kiểm tra bài cũ: gv: đưa ra hình hộp chữ nhật: hãy kể tên các mặt của hình hộp chữ nhật? 2. Bài mới:  Hoạt động của GV-HS Nội dung  Hoạt động 1