/13

Hình ảnh người phụ nữ trong văn học trung đại

Upload: ThanhMinhDuong.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 4519|Tải về: 55

A – phần mở đầu:1/ Cơ sở lí luận:Văn học Việt Nam là nền văn học mang đậm tính nhân văn. Một trong những giá trị độc đáo ấy là hình tượng người phụ nữ luôn được phản ánh sâu đậm và cao đẹp, đặc biệt là trong văn học trung đại. Học văn học nước nhà không thể không tìm hiểu về đề tài chủ yếu và đặc sắ

[Ẩn quảng cáo]