Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/119

HINH HOC 7 2 cot ca nam

Lượt xem:305|Tải về:1|Số trang:119 | Ngày upload:09/11/2012

Ngày soạn: 14/08/2009 Ngày giảng: /08/2009Chương I: đường thẳng vuông góc đường thẳng song songTiết 1: hai góc đối đỉnh I. Mục tiêu: - Kiến thức: Hiểu thế nào là hai góc đối đỉnh, nêu được tính chất của hai góc đối đỉnh.- Kỹ năng: Vẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước và nhận biết được hai góc đối đỉnh.- Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác khi vẽ hình.II. chuẩn bị:*Thày: SGK, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ*Trò: Thước thẳng, thước đo góc , bảng phụIII. tiến trình bài dạy: 1. định lớp (2 phút) 2. Kiểm tra (4 phút)HS: Cho góc Hãy vẽ các tia đối của tia Ox, Oy và đặt tên cho các tia đối đó ? 3. Bài mới.Hoạt động của thày và tròTGNội dungHĐ 1:Thế nào là hai góc đối đỉnh ?GV: Vẽ hình: X 2 y, 0 3 1 4y x,? Hai đường thẳng xx’ và yy’...